Img

Úvod

Vyvážená strava je jedním z nejdůležitějších preventivních opatření, které nám zachová tělo i mysl v dobré kondici. Vyvážená strava může snížit riziko různých onemocnění, ale také pomáhá udržet přiměřenou váhu.

Oblast výživy je mezi lidmi velmi často opomínána a odsunována na nevýznamné místo, ačkoliv by měla tvořit základní pilíř v životě člověka. Nesprávné stravovací návyky se dříve, nebo později projeví na zdravotním stavu jedince. Často se setkáváme s názorem "dokud jsme zdraví, jíme co nám chutná" a neuvědomujeme si, jaké následky tento přístup pro naše zdraví může mít v pozdějším věku.

Každé tělo pracuje jinak. Ideální skladba jídelníčku se odvíjí od pohlaví, věku, zdravotního stavu a míry fyzické aktivity. Ve výživovém poradenství tyto odlišnosti zohledňujeme a pro každého člověka tvoříme výživový plán přímo na míru.